TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Sprint doda sprintu autobusom w Ostrołęce
TransInfo.pl - Opublikowano: 08.11.2018 17:07:30
Sprint doda sprintu autobusom w Ostrołęce

Ostrołęka rozstrzygnęła przetarg, którego przedmiotem jest wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w Ostrołęce.

Ostrołęka rozstrzygnęła przetarg, którego przedmiotem jest wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w Ostrołęce.

Nie było zaskoczenia - zwyciężył jedyny oferent – Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie, który zaoferował realizację zadania za cenę 4223501,43 PLN brutto. Oferta ta nieznacznie przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 4178886,40 PLN brutto). Ciekawostką jest to, że rozstrzygnięte już postępowanie jest kolejnym podejściem miasta, które chciało znaleźć wykonawcę z ofertą w rozsądnej cenie. Niejako tak się właśnie stało, bo poprzednio jedyną propozycję również złożył Sprint z ceną 5652728,22 PLN brutto, a miasto miało przygotowane… prawie tyle samo co obecna oferta olsztyńskiej spółki, a mianowicie 4223588,64 PLN brutto. Wynika więc z tego, że Sprint w ponownym postępowaniu przetargowym dostosował się do możliwości budżetowych miasta. Wspomnijmy jeszcze, że zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki". Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cały system ma zostać wdrożony do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Zadania dla Sprint

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie, budowę, dostawę i montaż elementów systemu ITS obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów: podsystemu obsługi systemów sterowania sygnalizacjami, podsystemu priorytetów dla komunikacji zbiorowej na wybranym ciągu ulic, podsystemu zarządzania ruchem drogowym wraz ze stacjami pomiaru potoków ruchu, podsystemu archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej, podsystemu łączności, systemu nadzoru nad infrastrukturą,

- strojenie systemu ITS dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności i użyteczności,

- przeszkolenie pracowników zamawiającego w sposób zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie systemu ITS,

- przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, CSR) dla docelowej rozbudowy terytorialnej i sprzętowej.

Podsystem nadający priorytet dla pojazdów komunikacji miejskiej

Celem sterowania transportem zbiorowym (w tym przypadku w zakresie komunikacji autobusowej) jest poprawa efektywności jego funkcjonowania – skrócenie czasu przejazdu tych pojazdów przez skrzyżowania poprzez skrócenie oczekiwania na sygnał zielony. Podsystem ma realizować ten cel i powinien spełniać następujące wymogi:

- realizację priorytetu odbywającą się poprzez komunikację pojazdu transportu zbiorowego z systemem centralnym, gdzie zostanie wypracowana decyzja o udzieleniu, bądź nie, priorytetu i przesłana do sterownika poziomu lokalnego,

- przekazywanie informacji z pojazdów komunikacji zbiorowej do urządzeń sterowniczych w sposób całkowicie automatyczny,

- uwzględnienie trajektorii przejazdu wszystkich linii transportu zbiorowego przez dane skrzyżowania w ramach rozbudowy systemu ITS,

- warunkowego przydzielania priorytetu z wykorzystaniem 3 stopniowej hierarchii poziomów, gdzie poziom 0 oznacza brak przydzielonego priorytetu, a poziom 2 oznacza wysoką wagę priorytetu w optymalizacji poziomu lokalnego,

- uwzględniania odchyłki od rozkładu jazdy, aktualnej pozycji pojazdu oraz trajektorii poruszania się przy decyzji o nadawaniu poziomu priorytetu,

- realizowanie priorytetu z wykorzystaniem następujących strategii: wydłużenie aktualnie trwającego sygnału zielonego, wcześniejsza aktywacja sygnału zielonego oraz realizacja wydzielonych faz ruchu dla transportu zbiorowego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.