TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Świdnica: Przetarg na kontrolę biletów
TransInfo.pl - Opublikowano: 14.03.2016 12:10:10

Urząd Miejski w Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu na prowadzenie kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Świdnicy z windykacją nałożonych opłat dodatkowych oraz budowa i wydruk rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Świdnicy wraz z przejęciem sześciu pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania. Wykonawca składa ofertę na dwa zadania łącznie (A i B).

3.3.1. ZADANIE A obejmuje:

1) Prowadzenie kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Świdnicy.

2) Nakładanie i pobieranie na rzecz Zamawiającego opłat dodatkowych wynikających z Prawa przewozowego

(Dz. U. z 2015r. poz. 915) oraz Uchwały nr IX/99/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane

przez Gminę Miasto Świdnica (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad/mini?

kod=033kyagda2.934anigda1).

3) Prowadzenie windykacji i egzekucji opłat określonych w pkt 2.

4) Rozpatrywanie reklamacji, odwołań i skarg pasażerów na czynności, o których mowa w pkt 2.

3.3.2. ZADANIE B obejmuje:

1) Wykonanie budowy i modyfikacji rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Świdnicy,

2) Drukowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Świdnicy,

3) Sporządzanie i zamieszczanie w wyznaczonych miejscach komunikatów dotyczących funkcjonowania

komunikacji miejskiej.

3.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SIWZ ?Opis przedmiotu zamówienia? rozdział

23.

3.4. Przekazanie pracowników trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

3.4.1. W ramach postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcy 6 pracowników w trybie art. 231 Kodeksu

pracy, zatrudnionych obecnie przez Zamawiającego na stanowisku kontrolera biletowego.

3.4.2. Informacje dotyczące przekazywanych pracowników, mogące mieć wpływ na kalkulację ceny oferty.

Miesięczna wysokość wynagrodzenia i jej składniki przedstawia poniższa tabela.

Dodatkowo:

1) ?13? (16.866,60 zł x8,5%x12m-cy) = 17.203,93 zł

2) godziny nadliczbowe, nocne (miesięcznie łącznie dla 6 osób) = 57,71 zł

3) nagrody jubileuszowe (3.557,00 zł w 2016r.)

4) premie miesięczne naliczane zgodnie z Zarządzeniem nr 0152-108/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia

28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zakładowego regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu

Miejskiego w Świdnicy ? wyciąg z regulaminu (załącznik G do SIWZ)

Wymagany termin realizacji zamówienia - 43 miesiące

Termin składania ofert upływa 2016-04-21

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

- cena brutto podana w złotych polskich - 80

- prowizja wyrażona procentowo od uzyskanych (wyegzekwowanych) wpływów z opłat dodatkowych,

równowartości opłaty za przejazd, opłat manipulacyjnych, i odsetek ustawowych - 20


WIĘCEJ
Sprawdź też:
MPK Świdnica
bilety

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.