TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Toruń stawia na własnych kontrolerów
TransInfo.pl - Opublikowano: 06.11.2019 10:30:08
Toruń stawia na własnych kontrolerów

Od 31 października kontrolę biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Od 31 października kontrolę biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Do tej pory Toruń w zakresie kontroli biletów w miejskiej komunikacji współpracował z firmą Serinus z Radomia. Zawarta umowa obowiązywała do połowy 2021 r., jednak Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia nie był zadowolony z tej współpracy, gdyż prywatna firma od dłuższego czasu nie wywiązywała się z przyjętych zobowiązań. Dlatego miasto postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce, wypowiedziało umowę i … zatrudniło na umowach-zleceniach dotychczasowych kontrolerów z Serinusa, którzy są przeszkoleni i zdali egzaminy.

Dla pasażerów zmiany są niezauważalne. 31 października do autobusów i tramwajów wsiedli ci sami kontrolerzy, po prostu z nowymi plakietkami.

Toruń przypomina

Przy okazji WGK przypomina o zadaniach i prawach kontrolera biletów. Zadania to:

  • kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu na wszystkich liniach kursujących w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie innych gmin, na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych;

  • nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych i przewozowych za brak odpowiedniego dokumentu przewozu lub brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, za nie zapłacenie należności za zabrane ze sobą do pojazdu zwierzęta, bądź naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu pojazdu komunikacji miejskiej w Toruniu (w tym także naliczania odsetek ustawowych z tytułu nie zapłaconych należności), a także opłat manipulacyjnych za anulowanie opłat dodatkowych.

Co może kontroler?

Kontroler ma prawo (zgodnie z art. 33a. ust. 7  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 z późn. zm.):

1) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;

2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu;

W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną (art. 33a ust. 8).

W myśl art. 87a cyt. uchwały podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny. Orzekanie w sprawach określonych powyżej następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 87c).

Toruńskie ABC

Toruńskie Biuro Kontroli Biletów znajduje się w budynku WGK przy ul. Legionów 220 pok. 1 (obok zajezdni autobusowej), 56 611 83 39, e-mail: kontrolabiletow@um.torun.pl

Biuro czynne jest w: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. Od 10:00 do 15:30 oraz we wtorki w godz. 10:00 – 18:00.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
kontroler
Toruń