TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Transportowa e-platforma. Przyszłość wszystkich powiatów?
TransInfo.pl - Opublikowano: 27.04.2020 18:30:41
Transportowa e-platforma. Przyszłość wszystkich powiatów?

Powiat wągrowiecki zyska platformę internetową z danymi o transporcie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postawił sobie za cel usprawnić transport zbiorowy na terenie powiatu wągrowieckiego.

Ma to nastąpić poprzez opracowanie i wykonanie platformy internetowej gromadzącej i udostępniającej dane transportowe.

Urzędnicy znaleźli cztery firmy zainteresowane wykonaniem tego zadania: MENTAX S.A., WHITEASTER Sp. z o.o., (giełdowy) SOFTBLUE S.A., MEDWAY Sp. z o.o.

Z tego grona wybrali jedną - MEDWAY Sp. z o.o. Zadecydowała najniższa cena, tj. 157.440,00 PLN. Firma ma czas do dnia 10 sierpnia, aby zrealizować zadanie. Zamówienie dotyczy projektu "SUBNODES – Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Czego dotyczy umowa?

Przedmiotem zawartej umowy jest opracowanie i wykonanie platformy internetowej do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych dotyczących publicznego transportu zbiorowego, w tym:

- wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich,

- krajowych drogowych przewozów osób, na które zezwolenia wydaje marszałek województwa, starosta, burmistrz lub wójt,

- komunikacji miejskiej.

Platforma internetowa ma dotyczyć powiatu wągrowieckiego. Zadaniem wykonawcy jest także zapewnienie poprawnego działania w/w platformy internetowej, w tym monitorowanie jej działania oraz przeszkolenie i wsparcie użytkowników platformy. Platforma poprawi dostępność do informacji pasażerskiej oraz przyczyni się do promocji transportu publicznego. Odbiorcą treści platformy będą: instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy województwa wielkopolskiego zainteresowani tematyką. Platforma powinna spełniać szereg cech, które sprawią, że będzie atrakcyjną pod względem wizerunkowym i treściowym. Wymagania dotyczące jej wyglądu to: przejrzystość, czytelność, nowoczesny wygląd, adekwatny do tematyki związanej z transportem publicznym.

Na dane dotyczące publicznego transportu zbiorowego składać się będą informacje o:

- rozkładach jazdy,

- przewoźnikach,

- przystankach,

- położeniu pojazdów w czasie rzeczywistym wraz z historią przebiegu trasy.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
informacja