TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Trapeze i Vatico chcą zająć się krakowskim SDIP-em
TransInfo.pl - Opublikowano: 12.02.2020 14:30:23
Trapeze i Vatico chcą zająć się krakowskim SDIP-em

Jest dwóch chętnych na półroczne utrzymywanie tablic SDIP w Krakowie.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa otrzymał dwie oferty w przetargu nieograniczonym na utrzymanie urządzeń i sieci związanych z tablicami SDIP na terenie miasta Krakowa.

Pochodzą one od:

  • Trapeze Poland Sp. z o. o. – 106 968,96 PLN,

  • Vatico Wacław Szczepanik – 103 910,40 PLN.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 110 000,00 PLN brutto. Oznacza to, że obie propozycje zmieściły się w budżecie zamawiającego. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana na okres 6 miesięcy. Czekamy zatem na ostateczne formalności.

Zadania dla wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania istniejących i zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa urządzeń związanych z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej. Do prac utrzymaniowych ZDM zaliczył m.in.:

- powiadamianie zamawiającego o stwierdzonych przez wykonawcę awariach, uszkodzeniach, które nie były przedmiotem zgłoszenia ze strony zamawiającego,

- wysyłanie informacji do zamawiającego z lokalizacją i przyczyną awarii, uszkodzeń lub innych zdarzeń powodujących nieprawidłowości w działaniu tablic,

- wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzeń podmian uszkodzonych urządzeń na urządzenia rezerwowe,

- wykonywanie niezwłocznych napraw i usuwanie uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądów oraz konserwacji,

- powiadamianie określonych służb o usunięciu awarii, uszkodzeń i przywróceniu tablic do normalnej pracy,

- przeprowadzenie kontroli poprawności funkcjonowania po naprawach i konserwacjach,

- utylizację nieprzydatnych składników systemu powstałych z demontaży z przedmiotu zamówienia.

Czas reakcji

Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzeń, szkód winny być podejmowane najpóźniej w ciągu jednej godziny od zgłoszenia lub pozyskania wiadomości o awarii uszkodzeniu lub szkodzie i być zakończone: - w czasie do 2 godzin – podjęcie interwencji, pozyskanie informacji dotyczących niesprawności, stosowne zabezpieczenie w przypadku stwarzania przez tablicę zagrożenia dla innych, zabezpieczenie tablicy przed dalszą degradacją jeżeli taka może nastąpić,

- w czasie do 10 godzin – usunięcie usterki np.: wymiana komputera sterującego, wymiana kontrolera matrycy LED, matrycy LED, zasilacza, wymiana lub naprawa przycisku dla pieszych, listwy zaciskowej, wyprostowanie skrzywionego masztu, przekręconej tablicy itp.,

- w czasie do 48 godzin – uszkodzenie kabla zasilającego, ZZP, elementu łączności (moduł, kabel), wymiana szyby, wymiana całej tablicy, wymiana masztu nie wymagająca odtworzenia fundamentu, itp.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Kraków
Trapeze
Vatico