TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Trapeze z drugą ofertą na serwis krakowskich tablic SDIP
TransInfo.pl - Opublikowano: 18.11.2019 14:30:31
Trapeze z drugą ofertą na serwis krakowskich tablic SDIP; fot. ZTP Kraków

Trapeze z przedstawiło atrakcyjniejszą ofertą dla Krakowa na utrzymanie tablic SDIP.

Trapeze z przedstawiło atrakcyjniejszą ofertą dla Krakowa na utrzymanie tablic SDIP.

Kraków ponownie szukał firmy, która miałaby utrzymywać tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. Tak jak przy poprzednim razie, miasto znalazło jednego (tego samego) wykonawcę. Jest nim firma Trapeze Poland Sp. z o. o., która chce wykonać zamówienie za 1 198 929,83 PLN.

To promocyjna oferta w stosunku do poprzedniego razu, kiedy cena rzeczonej firmy za wykonanie zamówienia wyniosła 1 474 338,62 PLN brutto. Jednocześnie firma zaoferowała udzielenie gwarancji w okresie 24 miesiące na dostarczony sprzęt, a więc mniej o rok niż poprzednio. Z kolei budżet miasta na utrzymanie SDIP w dalszym ciągu wynosi równe 1 000 000 PLN.

Zatem, mimo obniżki ceny przez Trapeze, w dalszym ciągu pozostaje ona poza możliwościami finansowymi miasta – przynajmniej na razie. Teraz czas na ruch po stronie zamawiającego – czy ponownie unieważni przetarg, czy jednak tym razem znajdzie brakujące środki. Miasto planuje, że zwycięska firma będzie świadczyła usługi do dnia 30 października 2021 roku.

Zadania związane z utrzymywaniem SDIP

Do zadań firmy ma należeć ogólnie ujmując, świadczenie usług utrzymania istniejących i zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa urządzeń i sieci związanych z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej: tablic informacji dla pasażerów o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu.

Z kolei do prac utrzymaniowych zamawiający zaliczył m.in.:

- powiadamianie zamawiającego o stwierdzonych przez wykonawcę awariach, uszkodzeniach, które nie były przedmiotem zgłoszenia ze strony zamawiającego,

- wykonywanie niezwłocznych napraw i usuwanie uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądów i konserwacji,

- wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzeń, podmian uszkodzonych urządzeń na urządzenia rezerwowe,

- przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń ze strony zamawiającego dotyczących wadliwej pracy przedmiotu zamówienia oraz wykonywanie prac utrzymaniowych we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę,

- przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych, kontroli technicznych i konserwacji przedmiotu zamówienia w ustalonych terminach,

- przeprowadzenie kontroli poprawności funkcjonowania po naprawach i konserwacjach,

- przeprowadzenie wszelkich innych przeglądów, obsług technicznych i kontroli poszczególnych składników SDIP,

- powiadamianie określonych służb o usunięciu awarii, uszkodzeń i o przywróceniu tablic do normalnej pracy,

- sporządzanie wymaganych przez zamawiającego protokołów, sprawozdań, raportów,

- gromadzenie złomu powstałego z demontażu przedmiotu zamówienia,

- utylizację nieprzydatnych składników systemu powstałych z demontaży z przedmiotu zamówienia,

- likwidację skutków awarii, usterek lub uszkodzeń i szkód niezależnie od przyczyn ich powstania.

Czas reakcji obowiązujący wykonawcę

Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzeń powinny być podejmowane najpóźniej w ciągu godziny od zgłoszenia lub pozyskania wiadomości o uszkodzeniu lub o szkodzie. Muszą być one zakończone w ciągu:

- 2 godzin – w przypadku podjęcia interwencji, pozyskania informacji dotyczących niesprawności, stosownego zabezpieczenia w przypadku stwarzania przez tablicę zagrożenia dla innych,

- 10 godzin – usunięcie usterki – np. wymiana komputera, wymiana kontrolera matrycy LED, zasilacza, wymiana lub naprawa przycisku dla pieszych itp.,

- 48 godzin – w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, elementu łączności, wymiany szyby, wymiany całej tablicy, wymiany masztu itp.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
serwis
SDIP
Kraków
Trapeze