TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Trzecie podejście Warszawy na koncepcję SDIP w metrze
TransInfo.pl - Opublikowano: 14.05.2018 17:00:01
Trzecie podejście Warszawy na koncepcję SDIP w metrze

ZTM Warszawa z trzecim przetargiem na wykonanie koncepcji SDIP w metrze. Jutro otwarcie ofert.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie do 27 kwietnia czekał na oferty w przetargu na wykonanie koncepcji dla zadania pod nazwą: "Wyposażenie stacji I linii metra w Warszawie w wyświetlacze informujące o najbliższych odjazdach komunikacji naziemnej". Nie wpłynęła żadna.

Wobec tego konieczne okazało się unieważnienie postępowania. Było to już drugie podejście ZTM do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

Za pierwszym razem zarządca transportu otrzymał jedną propozycję – od GMT Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Na wykonanie wyżej opisanej koncepcji ZTM przygotował kwotę 100 000 PLN, podczas gdy oferta GMT opiewała na cenę 448 950,00 PLN brutto. Nic więc dziwnego, że w rezultacie ZTM unieważnił przetarg.

Chętnych na wykonanie zamówienia prawdopodobnie odstrasza niski budżet przygotowany przez zamawiającego. Koniecznym może okazać się jego podwyższenie. Czy tak rzeczywiście się stanie? Przekonamy się niebawem, bo warszawski organizator transportu ogłosił trzeci już przetarg na to samo zadanie. Obecny SIWZ nie różni się istotnie od poprzednich. Szerzej o przedmiocie zamówienia pisaliśmy TUTAJ

Zadania dla wykonawcy

Przypomnijmy tylko, że w ramach obecnego przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego, zawierającej: zidentyfikowane i opisane systemy prezentujące dane o lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej w Warszawie, z uwzględnieniem prowadzonych prac rozwojowych w tym zakresie; zidentyfikowane faktyczne potrzeby i oczekiwania pasażerów; zidentyfikowaną skalę przesiadek na poszczególne linie komunikacyjne w rejonie każdej stacji; oceny stanu technicznego każdej ze stacji z osobna oraz istniejącego nad nią układu komunikacji naziemnej wraz z informacją o częstotliwości kursowania poszczególnych linii pod kątem planowanego doposażenia w wyświetlacze;

- przyjęcia optymalnego usytuowania wyświetlaczy na każdej stacji z punktu widzenia potrzeb pasażerów,

- pozyskania niezbędnych danych i materiałów do wykonania koncepcji, w tym także map do celów projektowych;

- wykonania koncepcji dla każdej ze stacji I linii metra w zakresie niezbędnym do wykonania Inwestycji;

- dokonania wyceny szacunkowych kosztów realizacji inwestycji w ujęciu dla każdej stacji oddzielnie.

Opracowana koncepcja będzie podlegała uzgodnieniu ze spółkami: Metro Warszawskiego Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. oraz innymi operatorami i musi być zaakceptowana przez zamawiającego. W przypadku, gdy dla danej stacji uzasadnione będzie usytuowanie wyświetlacza/wyświetlaczy w więcej niż jednej lokalizacji, wykonawca uzgodni i zaproponuje zamawiającemu rozwiązania wariantowe z jednoczesnym wskazaniem rozwiązania rekomendowanego. Dla stacji Dworzec Gdański i stacji Centrum należy przewidzieć możliwość wyświetlania odjazdów pociągów SKM i KM.

Oferty w obecnym przetargu można składać do 15 maja. Tak samo jak poprzednio – jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Również termin wykonania zamówienia nie zmienił się i nadal wynosi on 5 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
ZTM Warszawa
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.