TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tylko Windykacja chce sprawdzać bilety w Nysie
TransInfo.pl - Opublikowano: 25.07.2019 15:30:17
Tylko Windykacja chce sprawdzać bilety w Nysie

Niedawno MZK Nysa szukała firmy, która będzie świadczyła usługi kontroli biletów przez okres trzech miesięcy. Teraz przyszedł czas na realizację kontrolnych usług w dłuższym terminie.

Niedawno MZK Nysa szukała firmy, która będzie świadczyła usługi kontroli biletów przez okres trzech miesięcy. Teraz przyszedł czas na realizację kontrolnych usług w dłuższym terminie.

Przewoźnik chce podpisać umowę z wybraną firmą na czas od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. W przetargu wpłynęła oferta tylko jednej firmy - poznańskiej Windykacji na sumę 48 708 zł. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Kontrola i jej zakres

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kontroli biletów w autobusach MZK Nysa. Kontrola ma objąć sprawdzenie biletów oraz uprawnień do przejazdów, nakładanie opłat za przejazd bez ważnego biletu. Zamówienie obejmuje również windykację należności. Wybrany wykonawca ma prowadzić cały proces począwszy od kontroli biletów, aż po windykację należności. Kontrole powinny być prowadzone 7 dni w tygodniu. Wykonawca musi zatrudnić kontrolerów biletów i wyposażyć ich w odpowiedni sprzęt. Liczba zatrudnionych kontrolerów to minimum 3 osoby, a liczba kontroli w miesiącu nie może być niższa niż 2 000. Ponadto, wykonawca ma zapewnić co najmniej jeden punkt stacjonarny do dokonywania wpłat i składania reklamacji na terenie miasta Nysy, a także ma zapewnić 8 godzinną infolinię.

Przez kontrolę biletów zamawiający rozumie wejście kontrolerów do pojazdu MZK i sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne bilety osobowe, dokumenty dające prawo do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, czy nie doszło do nieuzasadnionego zatrzymania pojazdu. Dokonywanie czynności kontrolnych przez kontrolerów będzie mogło odbywać się tylko wówczas, jeżeli kontroler będzie posiadał identyfikator w wyraźnie widocznym miejscu, umożliwiający identyfikację w czasie trwania całego okresu kontroli.

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- prowadzenia kontroli przy pomocy minimum 3 kontrolerów,

- bieżącego rozliczania kontrolerów,

- dokonywania zrzutu z czytników,

- stawiania się kontrolerów z czytnikami na wezwanie zamawiającego w celu dokonywania aktualizacji programowych,

- windykacji należności,

- nakładania i egzekwowania opłat za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,

- przeprowadzenia procesu windykacji należności od dłużników oraz ewentualnego wszczęcia wobec dłużników postępowań sądowych.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
MZK Nysa
Windykacja