TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

W Wieliczce powstanie punkt obsługi pasażerskie
TransInfo.pl - Opublikowano: 12.09.2019 17:00:17
Wieliczce powstanie punkt obsługi pasażerskie

6 września Gmina Wieliczka podpisała z firmą F.H.U. VANGA; Artur Gromala umowę, której przedmiotem jest budowa punktu obsługi pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego.

W dniu 6 września Gmina Wieliczka podpisała z firmą F.H.U. "VANGA" Artur Gromala umowę, której przedmiotem jest budowa punktu obsługi pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego.

Wartość umowy opiewa na kwotę 3 685 080,00 PLN brutto.

Firma została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Jej oferta była najtańsza spośród czterech oferentów. Najdroższa zaś – przewidywała wykonanie zadania za cenę aż 5 842 500,00 PLN. Zamówienie będzie realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj".

Koniec robót budowlanych przewidziany jest na dzień 16 lipca 2020 roku, a oddanie punktu obsługi do użytkowania powinno odbyć się miesiąc później. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt i budowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót w zakresie inwestycji pod nazwą: "Budowa punktu obsługi pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego". W pierwszej kolejności firma będzie zobowiązana do wykonania m.in. kompletnej dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego, a także do wykonania kompletnego projektu budowlanego w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskania wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotu zamówienia. Następnie zostaną przeprowadzone roboty budowlane, które obejmą wykonanie w szczególności takich prac jak:

- modernizacja istniejącego parkingu dla autobusów, minibusów i samochodów osobowych w zakresie dostosowania go do potrzeb obsługi autobusów komunikacji publicznej w formie przystanku końcowego i małego dworca autobusowego wraz przebudową infrastruktury technicznej i budową budynku obsługi pasażerskiej na działce przy ul. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce,

- wykonanie przystanków autobusowych dla wsiadających i wysiadających oraz wyposażenie ich w wiaty przystankowe,

- wyposażenie przystanków w tablice informacji pasażerskiej, wyświetlające numer linii, czas odjazdu,

- wykonanie elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci,

- wykonanie wiaty dla 30 rowerów,

- budowa dwukondygnacyjnego budynku punktu obsługi pasażerskiej wraz z przyłączami, gdzie parter będzie pełnił funkcję poczekalni dla pasażerów wraz z zapleczem sanitarnym, a piętro funkcję socjalno-biurową dla kierowców oraz personelu obsługującego dworzec,

- modernizacja parkingu o powierzchni około 1 600 m2,

- rozmieszczenie zieleni wysokiej i niskiej.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
POP
Wieliczka