TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Warszawa chce czytniki biletów QR na całej II linii metra
TransInfo.pl - Opublikowano: 28.07.2020 16:00:30
Warszawa chce wprowadzić bilety z kodem QR!

Na początek system ten pojawi się na wybranych stacjach warszawskiego metra.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ogłosił przetarg na dostawę i montaż systemu biletowego wraz z oprogramowaniem, obsługującego bilety QR. Chodzi o centralny odcinek II linii warszawskiego metra.

System ten pojawi się na wybranych stacjach metra. Zwycięzca tego postępowania będzie miał obowiązek wykonać zamówienie w terminie 130 dni od zawarcia umowy.

Obowiązki wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należeć ma przygotowanie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, projektu wykonawczego, który będzie podlegał uzgodnieniu z Metrem Warszawskim Sp. z o.o. oraz z ZTM. Następnie, zadaniem wybranej firmy będzie wykonanie w 8 bramkach szerokich (bagażowych) od stacji C09-Rondo Daszyńskiego do stacji C12-Nowy Świat – Uniwersytet, zmian sprzętowych i programowych, które umożliwią otwieranie tych bramek w obu kierunkach biletami w postaci kodu QR.

Zmiany będą polegać na modyfikacji funkcjonujących obecnie 16 kasowników oraz dostosowaniu obudów bramek do zmodyfikowanych kasowników. Wykonawca ma również zmodyfikować oprogramowanie urządzeń SPOzP znajdujących się na wskazanych stacjach, które uwzględni nową funkcjonalność, w tym także zapewni rejestrowanie zdarzeń związanych z pracą nowego czytnika oraz dostarczanie danych konfiguracyjnych do zmodyfikowanych kasowników i dostarczanie kluczy do deszyfrowania kodów QR.

Cechy i funkcje systemu

Nowy system ma spełniać następujące cechy i funkcje:

- kasownik bramki szerokiej ma obsługiwać, oprócz aktualnie obsługiwanych nośników (bilety kartonikowe z paskiem magnetycznym, bilety na kartach zbliżeniowych), bilety w postaci kodu QR. Zmodyfikowany kasownik ma być doposażony w odpowiedni czytnik QR (ISO 18004),

- zmodyfikowane kasowniki w bramkach szerokich mają być konfigurowane tymi samymi plikami, co kasowniki w pozostałych bramkach na stacji,

- klucze do deszyfrowania kodów QR mają być pobierane z tego samego serwera, z którego pobierane są na inne stacje II linii metra,

- pliki aktywności generowane przez zmodyfikowane kasowniki mają mieć taką samą strukturę, jak pliki pochodzące z kasowników z pozostałych bramek na stacji oraz mają zawierać dodatkowo informacje dotyczące aktywności czytnika kodów QR,

- czytnik kodów QR ma być przystosowany do odczytu kodów nadrukowanych i kodów wyświetlanych na ekranach urządzeń elektronicznych,

- bramka i kasownik (w tym wszystkie czytniki biletów) mają wyświetlać informację dla pasażerów na jednym ekranie, wspólnym dla danego kierunku przejścia,

- bramki ze zmodyfikowanymi kasownikami mają być skomunikowane w celu wymiany danych i zarzadzania bramkami z funkcjonującym na stacji komputerem obsługującym pozostałe bramki,

- modyfikowane albo wymieniane obudowy bramek szerokich muszą być zgodne w zakresie szerokości i wysokości oraz użytego materiału i wykończenia z aktualnie istniejącymi obudowami.

Warunki przetargu

Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać oferty do dnia 29 lipca.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
QR
Warszawa