TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Warszawa: System biletowy wraz z oprogramowaniem obsługującego bilety QR
- Opublikowano: 05.09.2020 18:45:18

Dostawa i montaż systemy biletowego wraz z oprogramowaniem obsługującego bilety QR

Wyniki przetargów

Branża Komputery:

akcesoria, sprzęt, serwery, urządzenia sieciowe

oprogramowanie

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Zarząd Transportu Miejskiego

00-848 Warszawa

Żelazna 61

Tel. 22 8268211

Fax. 22 8267006, 8272552

E-mail zamowienia@ztm.waw.pl

Województwo mazowieckie

Powiat warszawski

Treść zamówienia dostawa i montaż systemy biletowego wraz z oprogramowaniem obsługującego bilety QR


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa wraz z montażem systemu biletów w postaci kodu QR w bramkach metra warszawskiego zgodnie z SIWZ

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 373983.74 Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: macro-system sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. gajdy 44

Kod pocztowy: 02-878

Miejscowość: warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 476256

Oferta z najniższą ceną/kosztem 476256

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 476256

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 30123100-8: Maszyny potwierdzające ważność biletów

48151000-1: Komputerowy system sterujący

Osoba do kontaktu Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61

00-848 Warszawa

Miejsce i termin składania ofert
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
bilet