TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wierzyciel i Renoma chcą kontrolować krakowskich pasażerów
TransInfo.pl - Opublikowano: 27.11.2019 17:30:17
Wierzycie i Renoma chcą kontrolować krakowskich pasażerów; fot. MPK Kraków

Kto skontroluje bilety i ściągnie należności od gapowiczów w Krakowie?

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ma dwóch wykonawców, którzy chcą świadczyć usługi kontroli dokumentów przewozu oraz jednego chętnego do prowadzenia windykacji i egzekucji należności.

ZTP w dniu 20 listopada otworzył oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem było świadczenie wyżej opisanych usług.

W części dotyczącej kontroli biletów swoje propozycje przedstawili:

- Zakłady Wielobranżowe "Renoma" Sp. z o.o. – 20 606 982,12 PLN,

- Kancelaria Wierzyciel Sp. z o. o. - 24 697 032,24 PLN.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie kwotę 10 400 000,00 PLN. To prawie o połowę mniej niż najtańsza oferta.

Z kolei windykacją i egzekucją należności chce zajmować się tylko jedna firma:

- Zakłady Wielobranżowe "Renoma" Sp. z o.o. - 42 154 560,00 PLN.

W tej części budżet ZTP wynosi 19 415 000,00 PLN. Przy takich poziomach cenowych i mocnym niedoszacowaniu budżetu przez ZTP, przetarg nie może się udać.

Jeśli jednak ZTP zaakceptuje złożone oferty, to okres realizacji umowy w zakresie kontroli biletów wyniesie 24 miesiące od 1 lutego 2020 roku (lub później), a dla umowy dotyczącej windykacji należności – 48 miesięcy – również od 1 lutego 2020 roku (lub później).

Kontrola biletów

Usługi kontroli biletów miałyby objąć kontrolę dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie, pobieranie opłat dodatkowych i należności przewozowych, rozpatrywanie skarg i reklamacji pasażerów. Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu miesiąca w okresie od września do czerwca nie może być mniejsza niż 23 000 (przy czym parametr ten stanowi kryterium oceny ofert), a w okresie od lipca do sierpnia – ma być nie mniejsza niż 70% liczby wejść dla okresu od września do czerwca.

Liczba wystawionych wezwań do zapłaty w ciągu miesiąca w okresie od września do czerwca nie może być mniejsza niż 6 000, a w okresie od lipca do sierpnia nie mniejsza niż 5 000. W miesiącach, w których wystąpi co najmniej pięć dni z bezpłatną komunikacją, liczba przeprowadzonych kontroli oraz wystawionych nałożeń powinna być nie będzie mniejsza niż liczba przeprowadzonych kontroli i wystawionych wezwań do zapłaty w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec – sierpień.

Windykacja należności

Z kolei windykacja należności miałaby dotyczyć należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych, w tym windykacji przedsądowej polegającej na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa, zmierzających do odzyskania od dłużników należności wraz z ustawowymi odsetkami, jak również windykacji prowadzonej poprzez wnoszenie w imieniu ZTP pozwów do sądu oraz występowanie przed sądem w imieniu zamawiającego, a następnie kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Do obowiązków wykonawcy należeć ma windykacja należności powstałych w okresie obowiązywania umowy oraz kontynuacja windykacji należności powstałych w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2020 roku. Wskaźnik ściągalności (obliczany w skali półrocznej jako stosunek liczby należności wyegzekwowanych w tym okresie przez wykonawcę do liczby należności przekazanych w tym okresie wykonawcy do wyegzekwowania) nie może być niższy niż 15 % (przy czym parametr ten stanowi kryterium oceny ofert).

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Kraków
Wierzyciel
Renoma