TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Włocławscy kontrolerzy sprawdzą też ... liczbę pasażerów
TransInfo.pl - Opublikowano: 17.05.2020 18:00:28
Włocławscy kontrolerzy sprawdzą też ... liczbę pasażerów; fot. MPK Włocławek

Gmina Włocławek szuka osób, które miałyby kontrolować bilety pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie tylko…

Gmina Włocławek szuka osób, które miałyby kontrolować bilety pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie tylko…

W związku z limitem dotyczącym liczby pasażerów, którzy mogą przebywać w środkach transportu, osoby te egzekwowałyby również, limity pasażerów w środkach transportu określone przepisami prawa w związku z pandemią koronawirusa, ale także obowiązek zakrywania twarzy przez podróżnych. Przypomnijmy, że obecnie w pojazdach komunikacji miejskiej może przebywać tyle osób ile wynosi połowa miejsc siedzących dostępnych w danym pojeździe.

Kontrola+

Włocławscy kontrolerzy będą zatem zobowiązani do:

- przeprowadzania kontroli w sposób ciągły i systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem godzin szczytu przewozowego - kontrole biletowe muszą być przeprowadzane we wszystkie dni tygodnia (w dni robocze, soboty, niedziele i święta), w godzinach kursowania autobusów, na wszystkich liniach autobusowych,

- przeprowadzania kontroli z drugim kontrolerem zatrudnionym przez Urząd Miasta Włocławek,

- przeprowadzenia do końca miesiąca co najmniej 200 kontroli biletów w dzień roboczy, co najmniej 20 kontroli w soboty, niedziele i święta, na liniach autobusowych w godzinach ich kursowania (kontrole odbywać się będą pomiędzy godziną 5:00 a godziną 00:30. Każda następna kontrola powinna być przeprowadzona w innym autobusie),

- potwierdzania faktu przeprowadzenia kontroli na linii autobusowej u kierowcy autobusu,

- przestrzegania obowiązujących przepisów,

- przygotowania codziennego raportu z wykonywanej kontroli dostarczenie wraz z kontrolkami w dniu następnym do Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii,

- podczas przebywania na przystankach w związku z wykonywaną kontrolą biletów - sprawdzania i następnie informowania Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek o ewentualnych dewastacjach infrastruktury przystankowej i braku czystości na przystankach komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasto Włocławek,

- w czasie przebywania w pojazdach komunikacji miejskiej w związku z wykonywaną kontrolą biletów, egzekwowania limitu pasażerów w pojeździe oraz obowiązku zakrywania przez nich twarzy, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego,

- stosowania w/w sposobów zakrywania twarzy oraz używania jednorazowych rękawiczek, a także środków odkażających w czasie wykonywania kontroli biletów.

Warunki formalne

Co ciekawe Włocławek szuka kontrolerów na bardzo krótki czas – bowiem mieliby oni wykonywać swoją pracę od 18 maja do 31 maja.

Z kolei oferty można składać do dnia 13 maja.Nie znamy niestety ofert? Może ktoś wie, jaka firma została wybrana?Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontrola
Włocławek