TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wrocław: Celmar i ASWRO obsłużą przystanki
- Opublikowano: 31.01.2016 23:07:22

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje o wyniku przetargu na obsługa obiektów wyposażenia przystanków komunikacji zbiorowej i mebli miejskich

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje o wyniku przetargu na obsługa obiektów wyposażenia przystanków komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: Zadanie 1: rejon zachodni, Zadanie 2: rejon wschodni.


Zakres zamówienia:


a) utrzymanie w czystości i należytym stanie estetycznym (w tym dokładne mycie i bieżące usuwanie nielegalnych reklam, ogłoszeń, napisów, graffiti, itp.) obiektów wyposażenie przystanków oraz mebli miejskich pozostających w zarządzie Zamawiającego, a w szczególności:


słupków przystankowych ze znakami D-15 i D-17 oraz gablotami informacyjnymi,


pylonów przystankowych, paneli informacyjnych i paneli z nazwą przystanku,


ławek wolnostojących zamontowanych na przystankach,


gablot informacyjnych w wiatach i gablot wolnostojących,


wiat przystankowych,


mebli miejskich,


urządzeń Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,


b) utrzymanie należytego stanu technicznego obiektów, zapewniającego bezpieczeństwo pasażerom i innym


uczestnikom ruchu,


c) utrzymywanie należytego stanu technicznego instalacji elektrycznej w wiatach oraz niezwłoczne


zabezpieczanie ich w przypadku uszkodzeń (granicą eksploatacji instalacji elektrycznej jest zacisk wyjściowy


zabezpieczenia znajdującego się w słupie oświetlenia ulicznego),


d) niezwłoczne zabezpieczenie obiektów w przypadku uszkodzeń oraz zniszczeń powstałych wskutek


wandalizmu, kolizji drogowych lub działania sił przyrody,


e) wykonanie nowych słupków przystankowych, ławek, gablot informacyjnych oraz ich elementów,


f) wykonanie konstrukcji wiat przystankowych


g) montaż i demontaż obiektów oraz ich elementów,


h) naprawę i remont obiektów, w tym kompleksowy remont konstrukcji ścian i dachów wiat przystankowych,


i) wykonanie i naprawę utwardzeń gruntu w obrębie wiat przystankowych,


j) wykonywanie nad rowami i przy rowach konstrukcji z betonu zbrojonego, celem ustawienia wiaty na


przystanku,


k) wykonanie instalacji elektrycznej do wiat przystankowych na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego


projektu wykonawczego,


l) naprawa instalacji elektrycznej do wiat przystankowych,


m) ustawianie i demontaż tymczasowych słupków przystankowych i tymczasowych ławek wolnostojących oraz


zakładanie i zdejmowanie pokrowców zasłaniających znaki D-15 i D-17,


n) umieszczanie w gablotach informacyjnych rozkładów i informacji dotyczących linii autobusowych


funkcjonujących poza komunikacją miejską organizowaną przez Gminę Wrocław (np. przewoźników PKS),


o) naprawę, remont i wykonanie mebli miejskich,


p) awaryjne otwieranie boksów rowerowych ? dotyczy zadania 2 rejon ?wschodni?.W zadaniu nr 1 złożono dwie oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ASWRO z ceną 1 857 988,80 PLN Łącznie z VAT.

W zadaniu nr 2 złożono trzy oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Celmar Sp. z o.o.ul. św. Cyryla i Metodego 5041-909 Bytom z ceną 1 291 175,28 PLNŁącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:1. Cena ofertowa brutto. Waga 902. Okres gwarancji dla ocynkowanych konstrukcji stalowych. Waga 10


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.