TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wrocław chce doposażyć swoje parkingi P&R
TransInfo.pl - Opublikowano: 20.08.2018 12:00:45
Wrocław chce doposażyć swoje parkingi P&R

ZDiUM Wrocław ogłosił przetarg na dostawę parkingowego monitoringu oraz dynamicznej informacji pasażerskiej i podłączenie ich do systemu ITS.

W tym celu Zarząd Dróg i Utrzymania ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest budowa systemu "Parkuj i Jedź" - Etap 1 - Wykonanie robót montażowych i instalacyjnych w zakresie doposażenia parkingów "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i oprogramowaniem urządzeń systemu nadzoru dostępu, wideomonitoringu i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz podłączeniem do systemu ITS.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach "ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do dnia 5 listopada.

P+R z lepszym wyposażeniem

Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń systemu nadzoru dostępu (system nadzoru wjazdu i wyjazdu, system automatycznego zliczania pojazdów), wideomonitoringu i dynamicznej informacji pasażerskiej (tablice SDIP będą informować kierowców o najbliższych odjazdach autobusów i tramwajów). Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie robót montażowych i instalacyjnych w zakresie doposażenia parkingów "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 roku na zamówienie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przez firmę D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu doposażenia parkingów tj. dostawę, montaż, konfigurację, uruchomienie oraz kalibrację poszczególnych urządzeń oraz podsystemów – zarówno lokalnie w obrębie parkingów i skrzyżowań w ITS jak i po stronie systemu centralnego ITS i serwerowni. Przedmiot zamówienia dotyczy 13 parkingów zlokalizowanych w 11 odrębnych lokalizacjach w granicach administracyjnych Wrocławia:

- 2 parkingi w sąsiedztwie dworca kolejowego Wrocław Psie Pole,

- parking w sąsiedztwie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki,

- 2 parkingi w sąsiedztwie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn,

- parking w rejonie pętli tramwajowej Leśnica, przy skrzyżowaniu ul. Snycerska-Majchra,

- parking przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska,

- parking przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów – Boguszowska,

- parking przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów - gen. Fieldorfa,

- parking przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Głubczycka,

- parking przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska,

- parking w rejonie pętli komunikacji miejskiej Oporów,

- parking przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna – Kamienna.

Dodatkowo zamawiający wskazał, że 2 parkingi w sąsiedztwie dworca kolejowego Wrocław Psie Pole, 2 parkingi w sąsiedztwie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn oraz parking w rejonie pętli tramwajowej Leśnica, przy skrzyżowaniu ul. Snycerska-Majchra będą realizowane w trybie prawa opcji w ramach prawa zamówień publicznych.

Warunki przetargu

Zamawiający przewiduje otwarcie złożonych ofert w dniu 5 września. Zostały wyodrębnione 3 kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto (60%), gwarancja (20%), doświadczenie kierownika robót w zakresie montażu kamer wideomonitoringu (10%).


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
parking
monitoring
SDIP
ITS
ZDiUM Wrocław