TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wspólny, miesięczny bilet dla Trójmiasta za 150 zł
TransInfo.pl - Opublikowano: 12.02.2020 10:30:38
Wspólny, miesięczny bilet dla Trójmiasta za 150 zł; fot. UM Gdynia

Prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska wypracowali rozwiązania w zakresie jednego, wspólnego biletu miesięcznego na wszystkie środki komunikacji publicznej dla wszystkich w takiej samej cenie za 150 zł.

Prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska wypracowali rozwiązania w zakresie jednego, wspólnego biletu miesięcznego na wszystkie środki komunikacji publicznej dla wszystkich w takiej samej cenie za 150 zł normalny i ok. 75 zł ulgowy.

Propozycja ta została po raz pierwszy zaprezentowana na ostatnim posiedzeniu zarządu OMG-G-S (6.02.2020) i z każdym dniem zyskuje coraz szersze uznanie samorządów. Propozycje poparli już Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Michał Pasieczny, burmistrz Rumi oraz Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.

Co dalej?

W kolejnym kroku prezydenci Trójmiasta zaproponują Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej przekazanie przez wszystkie gminy kompetencji do ustalania taryf na rzecz Związku. Odtąd ceny biletów byłyby ustalane w MZKZG, a nie w każdej z gmin z osobna. Takie rozwiązanie zapewni ich spójność i jednolitość. Procedura takiej zmiany zajmie kilka miesięcy. Tym bardziej prezydenci Trójmiasta liczą na to, że zostanie zaakceptowana przez członków Zgromadzenia MZKZG już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 12 lutego br.

Doświadczenia miast europejskich pokazują jednoznacznie, że tylko transport szynowy jest w stanie rozwiązać problemy zatłoczonych ulic i braku miejsc parkingowych. Stąd też główny nacisk chcemy położyć na popularyzację przewozów kolejowych w obszarze metropolii. Mając świadomość związanych z tym kosztów niezbędne jest współuczestniczenie metropolii w finansowaniu transportu kolejowego na jej obszarze. Niezbędna jest w tym przypadku współpraca z Marszałkiem Województwa.

Gdańsk testuje

Ta zmiana będzie epokowa, ale nie wyczerpuje katalogu propozycji samorządowców. Gdańsk wspólnie z marszałkiem już wcześniej zaproponował w formie pilotażu bilet miesięczny, który za 99 zł pozwoli podróżować autobusem, tramwajem oraz pociągami SKM i Polregio w granicach administracyjnych tego miasta.

Teraz Gdynia, Sopot oraz Gdańsk przedkładają propozycję atrakcyjnego biletu metropolitalnego miesięcznego, który pozwoli mieszkańcom swobodnie poruszać się po terenie wszystkich zaangażowanych w ten nowy projekt miast i gmin. Bilet ten będzie pilotażowo emitowany przez MZKZG w roku 2020, w cenie 150 zł (ulgowy ok 75 zł). Będzie to bilet łączony kolejowo-komunalny, gdzie udział kolei wynosi 134 zł.

Bilet pozwoli pasażerom podróżować w granicach metropolii od Pruszcza Gdańskiego i Żukowa, przez Trójmiasto, Kosakowo, Rumię, Redę, Wejherowo tak pojazdami komunikacji miejskich, jak i SKM oraz Polregio. To rozwiązanie testowe zakłada dopłaty gmin w celu zapewnienia nowej ceny biletu (obecnie jest to 230 zł). Gminy wchodzące w skład MZKZG zobowiążą się do współfinansowania zwiększonych kosztów funkcjonowania transportu kolejowego w obszarze metropolii, na zasadach wspólnie określonych z Województwem Pomorskim.

Konieczny rozwój

Propozycja ta jest ogromnym wyzwaniem finansowym dla gmin, szczególnie w czasie, gdy na skutek działań niezależnych od samorządów tak trudno dopiąć budżety. Samorządowcy uważają jednak, że wyzwanie rozwojowe, jakie stoi dziś przed gminami Pomorza musi zostać podjęte, a w przyszłości wydatnie zaowocuje. To rozwiązanie obejmuje wszystkie samorządy zrzeszone w ramach Związku Metropolitalnego.

Jednocześnie Prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska podkreślają, że wszystkie podejmowane działania w kierunku ujednolicenia transportu w ramach gmin OMG-G-S byłyby dużo łatwiejsze i tańsze, gdyby Parlament RP uchwalił ustawę metropolitalną dla Pomorza. Gminy zyskałyby dodatkowo około 200 mln złotych rocznie, głównie właśnie na wspólne rozwiązania komunikacyjne.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
integracja
Gdańsk
Gdynia
Sopot