TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

ZTM szuka kontrolerów biletów - maksymalnie 130
TransInfo.pl - Opublikowano: 28.01.2019 15:00:24
ZTM szuka kontrolerów biletów - maksymalnie 130

Zarząd Transportu Metropolitarnego w Katowicach (następca KZK GOP) szuka kontrolerów biletów, którzy będą świadczyć usługi do końca roku.

Zarząd Transportu Metropolitarnego w Katowicach (następca KZK GOP) szuka kontrolerów biletów, którzy będą świadczyć usługi do końca roku. Zamawiający planuje zawrzeć umowy zlecenia z maksymalnie 130 wykonawcami.

Kontrola według ZTM

Przez "kontrolę biletów" zamawiający rozumie wejście co najmniej dwuosobowej grupy kontrolerów do pojazdu komunikacji miejskiej, wykonanie kontrolnego wydruku kodu kasownika i pobranie do urządzenia "kontrolerki" danych inspekcyjnych kontrolowanego pojazdu za pomocą karty inspekcyjnej kontrolera z kasownika (UKAS), a także wylegitymowanie się prowadzącemu pojazd (okazując legitymację kontrolera), informując go jednocześnie o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne bilety lub dokumenty stwierdzające prawo do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Każda kontrola musi być potwierdzona czytelnym wpisem w karcie drogowej, zawierającym godzinę i miejsce kontroli (nazwę przystanku, na którym rozpoczęto kontrolę) oraz numery kontrolerów prowadzących kontrolę.

Kontrolerskie ABC

Usługi kontroli dokumentów przewozu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych mają być świadczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz taryfą przewozu osób i bagażu obowiązującą w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, cennikiem opłat obowiązującym w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, regulaminem kontroli biletowej ZTM, regulaminem przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, zasadami porządkowymi obowiązujące w gminnych oraz metropolitalnych regularnych przewozach osób organizowanych przez ZTM.

Zakres kontroli

Kontrole będące przedmiotem zamówienia mają być wykonywane tylko na liniach komunikacji miejskiej, na których obowiązuje taryfa przewozu ZTM z wyłączeniem:

- linii lotniskowych AP1, AP2, AP3, AP4,

- wszystkich linii trolejbusowych i autobusowych obsługiwanych przez pojazdy (byłego Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach, a obecnie Obszaru Południowego ZTM - Tychy) niewyposażone w systemy urządzeń ŚKUP (UKP i UKAS) umożliwiające wnoszenie opłat i rejestrowanie przejazdów przez pasażerów korzystających z kart ŚKUP.

W czasie trwania umowy ZTM zastrzegł sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania obszaru kontroli poprzez wskazanie kolejnych linii komunikacyjnych objętych usługami kontroli lub poprzez wprowadzenie zakazu prowadzenia kontroli na poszczególnych liniach. Decyzja w tej sprawie może każdorazowo zostać wydana przez Naczelnika Wydziału Kontroli Biletów ZTM, a w razie jego nieobecności przez wyznaczoną osobę pełniącą zastępstwo Naczelnika RK.

ZTM wymaga, aby wykonawca przeprowadzał kontrole w sposób ciągły, systematyczny, na wszystkich liniach komunikacyjnych, w tym także na liniach nocnych we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele i święta w okresie nie krótszym niż w ciągu 8 dni w miesiącu rozliczeniowym (rozumianym jako okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), przy czym przynajmniej 5 kontroli w każdym miesiącu rozliczeniowym powinno zostać przeprowadzonych w pojazdach obsługujących kursy po godzinie 22:00 i przed 6:00 z uwzględnieniem wskazań zamawiającego.

Wykonawcy mogli składać swoje propozycje z ofertami do 21 stycznia. Jedynym kryterium ich oceny była cena.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
ZTM
  • Konrad Filip – 28.01.2019

    Tak już oferty są na stronie podane. ;) ze 105 oferentów przechodzi dalej tylko 90 osób. Więc nie do końca te 130.

  • Marcin Thiel – 28.01.2019

    Patryk Karolewski Praca dla Ciebie :D

  • Artur Lubojański – 28.01.2019

    Rafał sława, sława!

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.