TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

ZTM Warszawa szuka firmy kontrolującej bilety na okres 2 lat
TransInfo.pl - Opublikowano: 10.08.2018 11:02:04
ZTM Warszawa szuka firmy kontrolującej bilety na okres 2 lat

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poszukuje podmiotu, który będzie kontrolował bilety i uprawnienia pasażerów do korzystania z komunikacji publicznej w stolicy.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poszukuje podmiotu, który będzie kontrolował bilety i uprawnienia pasażerów do korzystania z komunikacji publicznej w stolicy.

W tym celu ZTM ogłosił przetarg nieograniczony. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa będzie świadczył usługi przez 2 lata – od 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2020 roku. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia dodatkowego zamówienia (prawo opcji), które może polegać na przedłużeniu terminu świadczenia usług lub zwiększeniu podstawowej liczby roboczogodzin w okresie trwania umowy.

Zakres kontroli

Kontrole w środkach lokalnego transportu zbiorowego będą przeprowadzane całodobowo w sposób ciągły i systematyczny, we wszystkie dni tygodnia, w tym soboty, niedziele i święta, za wyjątkiem 22 września, na liniach komunikacyjnych wskazanych przez zamawiającego, na obszarze 1. i 2. strefy biletowej, w godzinach funkcjonowania linii lokalnego transportu zbiorowego w mieście stołecznym Warszawie, przy pomocy pracowników wykonawcy wyznaczonych do świadczenia usługi:

- w zmianach 8-godzinnych lub 12-godzinnych,

- tylko przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę zaakceptowane przez zamawiającego do wykonywania usługi,

- w dni robocze 120 roboczogodzin dziennie przez: 10 kontrolerów biletów w systemie 2-zmianowym (12 godzin) lub − 15 kontrolerów biletów w systemie 3-zmianowym (8 godzin) na dobę, w tym jednego inspektora nadzoru na każdej zmianie od początku wdrożenia przedmiotu zamówienia,

- w soboty, niedziele i święta 168 roboczogodzin dziennie przez: − 14 kontrolerów biletów w systemie 2-zmianowym (12 godzin) lub − 21 kontrolerów w systemie 3-zmianowym (8 godzin) na dobę, w tym jednego inspektora nadzoru na każdej zmianie od początku wdrożenia przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba godzin, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia wyniesie: w roku 2018 – 2960, w roku 2019 – 48840, w roku 2020 – 45096.

3 etapy wdrożenia zamówienia

Zamawiający przewiduje wdrażanie przedmiotu zamówienia w trzech etapach:

- etap I – kontrole prowadzone będą: − w dni robocze przez 9 kontrolerów biletów na dobę w systemie 3-zmianowym (8 godzin) – tj. 72 roboczogodziny dziennie − w weekendy i święta przez 12 kontrolerów biletów na dobę w systemie 3-zmianowym (8 godzin) – tj. 96 roboczogodzin dziennie. Termin wdrożenia – max 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia,

- etap II – kontrole prowadzone będą: − w dni robocze przez 10 kontrolerów biletów na dobę w systemie 3-zmianowym (8 godzin) – tj. 80 roboczogodzin dziennie, − w weekendy i święta przez 14 kontrolerów biletów na dobę w systemie 3-zmianowym (8 godzin) – tj. 112 roboczogodzin dziennie. Termin wdrożenia – max 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia,

- etap III – kontrole prowadzone będą: − w dni robocze przez 15 kontrolerów biletów na dobę w systemie 3-zmianowym (8 godzin) lub przez 10 kontrolerów biletów w systemie 2–zmianowym (12 godz.) – tj. 120 roboczogodzin dziennie, − w weekendy i święta przez 21 kontrolerów biletów na dobę w systemie 3-zmianowym (8 godzin) lub przez 14 kontrolerów w systemie 2-zmianowym (12 godz.) – tj. 168 roboczogodzin dziennie.

Termin wdrożenia – max 90 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.

Obowiązki wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie m.in.:

- przeprowadzanie codziennych czynności kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, zgodnie z harmonogramem godzin kontroli sporządzonym przez zamawiającego,

- uczestniczenie w szkoleniach oraz egzaminach niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy organizowanych przez zamawiającego,

- składanie wyjaśnień i raportów służbowych, dotyczących wykonywania obowiązków służbowych, na każde żądanie zamawiającego,

- uczestniczenie w spotkaniach wyjaśniających z udziałem pasażera,

- wystawianie prawidłowo opłat dodatkowych (wezwań do zapłaty/potwierdzeń wpłaty) za brak odpowiedniego dokumentu przewozu lub brak odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów,

- zwrot do kasy Działu Kontroli Biletów lub innej kasy ZTM wskazanej przez zamawiającego, należności pobranej za wystawioną opłatę dodatkową (potwierdzenie wpłaty) wraz z należnością za przewóz.

Warunki przetargu

Wykonawcy, którzy są zainteresowani opisanym zamówieniem mogą składać swoje propozycje do 28 sierpnia. Na ten dzień zaplanowano otwarcie ofert. Będą one oceniane z uwzględnieniem 3 kryteriów: ceny za 1 roboczogodzinę (60%), określonej kwotowo wysokości wynagrodzenia prowizyjnego netto przysługującego kontrolerowi, który wystawił opłatę dodatkową, za każdą opłatę wystawioną prawidłowo i opłaconą przez pasażera w trakcie trwania umowy (25%), określonego w dniach skrócenia maksymalnego terminu wdrażania kolejnych etapów przedmiotu zamówienia (15%).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ZTM Warszawa
bilet
Warszawa
  • Mateusz Dekarczyk – 10.08.2018

    Znów kolejny przetarg, nie za dużo ich będzie :o ?

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.